">

Tỷ Giá

Tỷ giá là mức giá của đồng tiền quốc gia này có thể quy đổi sang mức giá đồng tiền của quốc gia khác ở thời điểm hiện tại. Các tỷ giá đang được sử dụng hiện nay:

  • Tỷ giá liên ngân hàng.
  • Tỷ giá ngoại tệ.

Vay Tiền Online Tốt Nhất KHÔNG Thẩm Định

Vay Tiền Online Tốt Nhất Không Thẩm Định

Tin Mới

 
">